Wspomnienia i listy

wspomnienia i listy - zawartość

Władysława Polucha-Wierzbicka, Wpływ wychowawczy rodziny Braunów na młode pokolenie harcerzy

Wypowiedź podczas sesji historycznej: LXV-LECIE HARCERSTWA W REGIONIE NIŻAŃSKIM, Nisko, 6 października 1984 r.

Wspomnienia prof. Juliusza Brauna opisujące powstanie Unii

Powyższy tekst, to wspomnienia prof. dra hab. Juliusza Brauna. Zostały one nagrane na taśmę magnetofonową w połowie lat 70.

Maria Braun-Gałkowska, Wspomnienie o Juliuszu Braunie

Kiedy Pan Burmistrz Niska poprosił mnie o napisanie do kwartalnika Nasza Gmina - Nasze Miasto NISKO życiorysu Juliusza Brauna, który w dzieciństwie mieszkał w Nisku, sprawa wydała mi się prosta - przecież Juliusz Braun jest moim ojcem.

Subscribe to RSS - Wspomnienia i listy
alfabetyczny spis treści

alfabetyczny spis treści

archiwum strony

archiwum strony