teksty

teksty źródłowe oraz niepublikowane

Jerzy Braun, Litania do Ducha Świętego

Jerzy Braun
Litania do Ducha Świętego
(ułożona i zapamiętana przez autora w więzieniu. Zapisana po wyjściu na wolność w 1956 roku)


Duchu Święty, najmniej znana Osobo Trójcy Świętej - dziś wzywamy Ciebie!
Ostania nadziejo katowanych - dziś wzywamy Ciebie
Ostoja wierna męczenników - dziś wzywamy Ciebie
Niepojęta Jedności
Jedyna więzi złota
Źródło cnót wszelkich
Ojczyzno naszej mocy
Zadośćuczynienie Bogu
Nasze poznanie Boga

Jerzy Braun, Wiersz o Piłsudskim

Nie umiemy w młot przekuć żołnierskich uniesień
I szaruga dni zwykłych serca nam przeżera.
O gdybyś wziął nas w dłonie i takimi wskrzesił,
jacyśmy szli w mundurach za Polskę umierać.

Wiersz wydany w zbiorze:
Pieśń o Józefie Piłsudskim, wyd. 4 / uzup. i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki
1929, Zamość ; Kraków : Zygmunt Pomarański i Spółka : Drukarnia Narodowa

Jerzy Braun, Stanisław Brzozowski

Tekst Jerzego Brauna opublikowany w tece 30-32 "Pressji". Profesor Kazimierz Braun, bratanek Jerzego, przekazał redakcji część archiwum Jadwigi Domańskiej, w którym zachowały się przygotowywane rozdziały Wielkich Polaków oraz listy Hanny Braunowej z lat 1976–1977. Redakcja „Pressji”, postanowiła w nowym dziale „Teka Brauna”, opublikować kilka nieznanych dotąd tekstów.

kategorie publikacji:

Jerzy BRAUN, Unionizm. Podstawowe zasady doktryny.

Druga wojna światowa zbliża się do końca. Była ona nie tylko starciem wielkich potęg gospodarczych, rywalizujących o panowanie nad światem, lecz również walką doktryn, usiłujących narzucić ludzkości swój wzorzec ustrojowy. 

prof. dr hab. Juliusz Braun, Garść harcerskich refleksji

Z zainteresowaniem wysłuchałem wypowiedzi druhen i druhów: Mariusza Kowalika, Władysławy Wierzbickiej, Emilii Nowak, Franciszka Syczą i pozostałych

Z zainteresowaniem wysłuchałem wypowiedzi druhen i druhów: Mariusza Kowalika, Władysławy Wierzbickiej, Emilii Nowak, Franciszka Syczą i pozostałych

Jerzy Braun, Hoene-Wroński a Polska współczesna, Tekst wydrukowany w ramach „Biblioteki ZET”, Warszawa 1937

Przed Polską, dzisiejszą stoi ogrom zadań, które uwypuklają się tym plastyczniej, im głębiej uświadamiamy sobie sytuację w jakiej znalazło się 

Subscribe to RSS - teksty
alfabetyczny spis treści

alfabetyczny spis treści

archiwum strony

archiwum strony