Literatura

Jacek Bartyzel, Teatr antynomialny Jerzego Brauna na tle estetyki racjonalizmu kreacjonistycznego, 1983

Jacek Bartyzel, " Kryzys" czy "przesilenie" ?: mesjanizm jako próba przezwyciȩżnia świadomości katastroficznej, 1979

Jerzy Braun, Zarys filozofii Hoene-Wrońskiego, 2006

Wojciech Dzieduszycki, Dokąd nam iść wypada? & Mesjanizm polski a prawda dziejów

Rafał Łętocha, "Oportet vos nasci denuo". Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, 2006

alfabetyczny spis treści

alfabetyczny spis treści

archiwum strony

archiwum strony